Gdzie jest moja kupa?

FILM POZYTYWNY

FILM NEGATYWNY

MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie

W obecnej formie spółka funkcjonuje od 1993 roku. Jej głównym zadaniem jest produkcja oraz dystrybucja wody pitnej oraz odbiór i oczyszczanie ścieków powstałych na terenie miasta. Majątek spółki stanowią...

Czytaj więcej

O Projekcie UE

Projekt "Modernizacja i rozudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza I" współfinansowany jest ze środków Jej głównym za-daniem jest produkcja oraz dystrybucja wody pitnej oraz odbiór i oczyszczanie ścieków...

Czytaj więcej